Pendidikan Berkualiti, Insan Terdidik, Negara Sejahtera