KELAS LELAKI PEREMPUAN JUMLAH
TINGKATAN 1 43 64 107
TINGKATAN 2 60 65 125
TINGKATAN 3 65 74 139
TINGKATAN 4 57 89 141
TINGKATAN 5 55 76 131
TINGKATAN 6(RENDAH) 9 12 21
TINGKATAN 6(ATAS) 11 12 24